Appartement verhuren VVE

Appartement verhuren VVE? Informatie vindt u op Appartement Verhuren Regels!

De VVE heeft inspraak over de verhuur van uw appartement. De VVE kan een verhuurder namelijk dwingen om de verplichte gebruikersverklaring in te laten zien. Deze gebruikersverklaring is een door de huurder ondertekend stuk, waarin deze verklaard akkoord te gaan met de eisen van de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement. Daarnaast kunnen huurders uit het appartement worden gezet als reglementen worden overtreden:

  • Als bepalingen van het reglement of huishoudelijk reglement niet worden nageleefd
  • Als besluiten van de vergadering niet worden nagekomen
  • Als de huurder zich onbehoorlijk gedraagt naar andere eigenaren of huurders
  • Als de huurder zorgt voor ernstige verstoring van de rust
  • Als de huurder niet aan de verplichtingen die uit de borgstelling voortvloeien voldoet

In het splitsingsreglement wordt meestal een bepaling opgenomen over het in gebruik geven van het appartement aan een ander. Het kan zijn dat hierin staat dat u uw appartement mag verhuren aan wie u dat wil. De VVE mag in een huishoudelijk reglement de verhuur niet verbieden of aan bepaalde voorwaarden verbinden. Dit is wel mogelijk in uw splitsingsreglement. Het kan zijn dat er is bepaald dat de huurder alleen het gebruik van het appartement kan verkrijgen met toestemming van uw VVE of het bestuur. De huurder mag alleen geweigerd worden indien naar billijkheid en redelijkheid van de overige bewoners niet mag worden verwacht dat zij de huurder in hun midden opnemen. Dit komt meestal voor bij bijvoorbeeld seniorenflats en serviceflats.

Uw woning aanbieden via Appartement Verhuren Regels? Of een vrijblijvende afspraak maken over appartement verhuren VVE? Vul het formulier in en er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen!