Begrippen

Antecedenten

Gegevens over iemands strafrechtelijk verleden en (privé)leven.

Expat

Een werknemer uit het buitenland die wordt ingehuurd door een Nederlands bedrijf  of uitgezonden door een bedrijf in het buitenland. Een expat heeft vaak een arbeidscontract van 1 tot 3 jaar en is hierdoor op zoek naar tijdelijke huurwoningen. Zij hebben een hoog inkomen en een hoge opleiding.

Financieel vastgoedbeheer

Financieel beheren van uw woning. Hieronder valt het opstellen en verzenden van facturen en het innen van de huur.

Gebruikersverklaring

Een stuk ondertekend door de huurder van een appartement, waarin de huurder verklaard akkoord te gaan met, en zich te gedragen naar, de eisen van het huishoudelijk reglement en de splitsingsakte.

Huishoudelijk reglement

Bevat afspraken tussen de eigenaren van appartementen in een appartementencomplex over hoe zij zich zullen gedragen. Voorbeelden zijn afspraken of geluid of gebruik van algemene ruimtes. Het huishoudelijk reglement is niet verplicht en wordt vastgesteld door de vergadering der eigenaars.

Huurbescherming

Dit houdt in dat de verhuurder niet zomaar de huur op kan zeggen. Bewoners van zelfstandige en onzelfstandige (kamers) woningen hebben huurbescherming.

Kredietwaardigheid/creditcheck

Inzicht in het te verwachten kredietrisico en betaalgedrag van een nieuwe huurder.

Leegstandswetverhuur

Het verhuren van uw te koop staande woning. Uw woning kan gewoon te koop blijven staan en is minder gevoelig voor vandalisme. U krijgt direct een vergunning voor 5 jaar, mag beperkte huurbescherming bieden en mag zelf de huurprijs bepalen. U dient er rekening mee te houden dat het tot 6 weken kan duren voordat u uw leegstandswetvergunning ontvangt van uw gemeente. U heeft toestemming nodig van uw bank en uw verzekeraar dient te zijn ingelicht.

Technisch vastgoedbeheer

Het technische beheren van uw appartement. Een voorbeeld van technisch vastgoedbeheer is het oplossen van kleine technische problemen.

Splitsingsakte

Een notariële akte opgemaakt om het pand te splitsen in appartementsrechten. In de splitsingsakte staat beschreven welke appartementsrechten er zijn en hoe groot het aandeel van elk van de appartementsrechten is in de kosten van de VVE.

Vermogensrendementsheffing

U betaalt vermogensrendementsheffing over het eigen vermogen in box 3. In de box vallen o.a. beleggingen en een tweede woning. De Belastingdienst gaat er vanuit dat u een rendement van 4 procent haalt over het eigen vermogen in box 3. Hier heffen zij 30% belasting. Dit komt neer op 1,2% vermogensrendementsheffing.